Dasar Privasi & Terma Perkhidmatan

 • Dasar Privasi
  Dasar Privasi

  1. Am
   1. Kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda. Oleh itu, adalah penting bagi kami agar anda memahami cara kami mengumpul dan memproses maklumat peribadi anda.
   2. Penyataan privasi ini menjelaskan berkaitan dengan cara kami memproses maklumat peribadi yang dikumpulkan semasa anda menggunakan perkhidmatan kami, termasuk rangkaian telekomunikasi kami, aplikasi, atau mana-mana laman web kami (secara kolektifnya dirujuk sebagai “Perkhidmatan”). Sila baca penyataan privasi ini bersama dengan Terma Perkhidmatan bagi mana-mana perkhidmatan Digi yang anda gunakan, yang mungkin tertakluk kepada syarat tambahan tertentu ke atas maklumat peribadi anda yang dikumpulkan.
   3. Penyataan privasi ini menjelaskan jenis maklumat peribadi yang dikumpulkan, kenapa dan bagaimana kami mengumpul dan memproses maklumat peribadi berkenaan, dan bagaimana ia dikongsi dengan pihak ketiga. Penyataan ini juga menjelaskan hak privasi anda yang berhubung kait dengan maklumat peribadi dan bagaimana anda boleh menggunakannya.
  2. Prinsip privasi utama
   1. Dasar Privasi Digi boleh dirumuskan kepada berikut:
    1. Kami mengamalkan sikap terbuka tentang bagaimana kami mengumpul dan mengguna maklumat peribadi anda.
    2. Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan relevan kepada anda dengan mengguna pakai maklumat peribadi yang dikumpul.
    3. Kami sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda selamat dan terjamin.
   2. Digi (dan Kumpulan Telenor, dimana kami merupakan sebahagian daripadanya) percaya bahawa semua pelanggan kami berhak menikmati tahap perlindungan privasi yang sama. Merujuk kepada “pelanggan”, ia bukan hanya pelanggan sedia ada, tetapi juga bekas pelanggan, bakal pelanggan dan pelanggan daripada rangkaian lain yang menggunakan khidmat perayauan kami. Digi akan memproses maklumat peribadi anda yang dikumpul selaras dengan prinsip privasi yang berikut:
    1. Kami akan memproses maklumat peribadi anda selaras dengan penyataan privasi ini Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, dan semua peraturan, piawaian dan garis panduan yang berkaitan yang ditetapkan dari semasa ke semasa (dirujuk sebagai "undang-undang berkenaan").
    2. Kami akan menjelaskan jenis maklumat peribadi anda yang dikumpulkan serta kenapa dan bagaimana maklumat berkenaan dikumpul dan diproses.
    3. Kami hanya akan memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan yang sah dan selagi ia perlu untuk mencapai tujuan berkenaan melainkan kami dikehendaki oleh undang-undang berkenaan untuk menyimpan maklumat peribadi anda atau mempunyai alasan kukuh untuk berbuat demikian.
    4. Anda mempunyai hak untuk memilih dan mengawal pemprosesan maklumat peribadi anda bila mana mungkin, termasuk maklumat peribadi berkaitan individu lain yang mungkin dikenalpasti daripada maklumat peribadi anda, seperti yang ditetapkan dalam penyataan privasi ini.
    5. Kami menghormati hak privasi anda di bawah undang-undang berkenaan termasuk hak anda untuk mengakses, membetul dan mengemaskini maklumat peribadi anda.
    6. Kami akan melaksanakan langkah keselamatan yang sesuai untuk memastikan maklumat peribadi anda selamat dan terjamin.
    7. Kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda dilindungi dengan secukupnya tidak kira di mana maklumat tersebut diproses.
    8. Melainkan dinyatakan sebaliknya oleh kami pada masa maklumat peribadi anda diambil, adalah wajib bagi anda untuk mengemukakan maklumat peribadi yang diminta agar anda dapat menggunakan rangkaian kami dan/atau menerima mana-mana perkhidmatan kami.
    9. Jika anda gagal untuk berbuat demikian atau sekiranya maklumat peribadi yang diberikan tidak lengkap atau memuaskan, atau sekiranya anda menarik balik persetujuan untuk maklumat peribadi anda diproses, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan dan/atau memberikan perkhidmatan kami seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 6 “Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda”.
  3. Siapakah pihak yang bertanggungjawab di sisi undang-undang?
   1. Digi menentukan tujuan serta cara maklumat peribadi anda diproses, dan oleh itu berfungsi seperti ‘pengguna data’, seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010. Digi bertanggungjawab di sisi undang-undang untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda diproses selaras dengan prinsip privasi utama kami, penyataan privasi ini dan undang-undang yang berkenaan.
   2. Apabila maklumat peribadi anda dikongsi bersama Kumpulan Telenor selaras dengan bahagian Bagaimana kami berkongsi maklumat peribadi anda di bawah, kami akan memastikan bahawa Kumpulan Telenor bertanggungjawab di sisi undang-undang untuk memastikan maklumat peribadi yang dikongsi dengannya (atau mana-mana ahli Kumpulan Telenor) diproses selaras dengan prinsip privasi penting kami, penyataan privasi ini dan undang-undang yang berkenaan.
  4. Bagaimana kami mengumpul maklumat peribadi anda
   1. Kami mengumpul maklumat peribadi anda melalui tiga cara:
    1. maklumat yang anda berikan, contohnya apabila anda melanggan perkhidmatan kami;
    2. maklumat yang kami kumpul secara automatik apabila anda menggunakan perkhidmatan kami; dan/atau
    3. maklumat yang mungkin diperolehi daripada pihak ketiga.
   2. Jenis maklumat peribadi yang lazimnya dikumpulkan melalui tiga cara ini dijelaskan di bawah.
   3. Untuk beberapa perkhidmatan kami, contohnya yang berkaitan dengan kewangan, muzik atau perkhidmatan persidangan video, maklumat peribadi tambahan mungkin perlu dikumpulkan, mengumpul maklumat peribadi dengan cara lain dan/atau maklumat peribadi dikumpul untuk tujuan khusus untuk perkhidmatan tersebut. Dalam kes sedemikian, Terma Perkhidmatan kami ada menjelaskan aktiviti pemprosesan maklumat peribadi yang khusus kepada perkhidmatan tersebut.

   4. Maklumat yang anda berikan
   5. Apabila anda mendaftar atau melanggani perkhidmatan kami, anda mungkin memberikan maklumat peribadi yang tertentu. Jenis maklumat mungkin termasuk:
    1. Nama, nombor telefon, alamat emel, alamat peribadi, tarikh lahir, jantina dan maklumat lain yang anda berikan apabila mendaftar untuk melanggan perkhidmatan kami sama ada di kedai kami, atas talian atau melalui telefon.
    2. Maklumat kad kredit atau debit, nombor akaun bank dan kod Swift atau maklumat bank atau pembayaran lain, serta jumlah, tarikh dan masa mana-mana pembayaran yang dibuat.
    3. Pilihan peribadi anda mengenai perkhidmatan kami. Ini biasanya dikumpulkan melalui tetapan perkhidmatan yang dilakukan apabila kami menyediakan perkhidmatan pada permulaannya.
    4. Maklumat mengenai akaun pelanggan anda, contohnya jenis kontrak anda, perkhidmatan yang dilanggan, dan tarikh pembayaran yang terhutang dan diterima.
    5. Rekod berkaitan kontrak anda, contohnya notis pelanggan atau rakaman panggilan yang dibuat oleh anda kepada pusat bantuan kami, emel atau surat yang anda hantar kepada kami, maklumat mengenai sebarang sokongan pelanggan yang diminta atau maklum balas yang anda beri kepada kami.
    6. Maklumat mengenai komunikasi anda kepada kami bersama anda, contohnya sebarang permintaan sokongan pelanggan atau maklum balas yang anda beri kepada kami.
    7. Maklumat perhubungan yang anda sediakan untuk menerima bahan pemasaran dan promosi, berita dan maklumat terkini daripada kami.
    8. Maklumat perhubungan atau maklumat lain, seperti maklumat demografik mengenai anda atau isi rumah anda, yang anda berikan apabila anda bersetuju untuk menyertai pertandingan, cabutan hadiah, kaji selidik atau panel pelanggan atau memberi maklum balas mengenai produk atau perkhidmatan kami.
    9. Beberapa perkhidmatan yang disediakan melalui laman web kami memerlukan anda mempunyai akaun atas talian dengan kami. Sekiranya anda hendak mendaftar sebuah akaun, anda dikehendaki menyediakan maklumat peribadi tertentu, seperti nama, nombor telefon dan alamat emel, dan mencipta kata laluan unik untuk akaun anda. Secara amnya, perkhimatan ini membolehkan anda menjadi pemilik berdaftar sebuah akaun atas talian, dan/atau individu yang bertanggungjawab untuk membuat pembayaran untuk perkhidmatan bagi seorang atau lebih pengguna. Jika anda memilih untuk membenarkan pengguna lain seperti ahli keluarga anda menggunakan akaun anda, mereka perlu membaca penyataan privasi ini.

   6. Maklumat yang kami kumpul secara automatik
   7. Apabila anda menggunakan mana-mana perkhidmatan kami, maklumat tertentu mengenai anda dan peranti anda akan dikumpul secara automatik. Maklumat yang dikumpul secara automatik bergantung kepada perkhidmatan yang kami sediakan untuk anda dan jenis peranti yang anda gunakan untuk mengakses dan/atau mengguna perkhidmatan kami.
   8. Kami akan mengumpul maklumat mengenai jenis peranti dan perisian yang digunakan untuk mengakses perkhidmatan kami, contohnya sekiranya anda menggunakan telefon iPhone atau Samsung, dan jenis sistem operasi yang digunakan dalam peranti anda.
   9. Apabila anda menggunakan perkhidmatan telekomunikasi kami, maklumat mengenai komunikasi anda akan dikumpul secara automatik termasuk:
    1. nombor telefon yang anda panggil/SMS atau yang panggil/SMS anda;
    2. tarikh dan masa panggilan dan SMS yang anda hantar atau terima;
    3. tempoh panggilan yang diterima atau dibuat melalui rangkaian kami;
    4. lokasi anggaran anda pada waktu komunikasi berkenaan berlaku, seperti yang dihuraikan dengan lebih lanjut di bahagian data lokasi di bawah;
    5. maklumat pelayaran anda, seperti yang dihuraikan dengan lebih lanjut di bahagian cookies di bawah; dan
    6. tahap perkhidmatan yang anda terima daripada kami.
   10. Apabila anda melayari salah satu daripada laman web kami dan/atau menggunakan salah satu daripada perkhidmatan atas talian kami, maklumat mengenai peralatan terminal atau peranti anda serta penggunaan perkhidmatan atas talian kami akan dikumpul. Maklumat ini biasanya merangkumi:
    1. alamat IP peralatan terminal atau peranti anda, seperti PC, komputer riba atau telefon pintar anda;
    2. maklumat mengenai model dan tetapan peralatan terminal atau peranti anda;
    3. maklumat rangkaian; dan
    4. butiran tentang bila, di mana dan bagaimana anda menggunakan perkhidmatan berkenaan.
   11. Apabila anda melayari salah satu daripada laman web kami dan/atau menggunakan salah satu daripada perkhidmatan atas talian kami, maklumat berikut juga mungkin dikumpul:
    1. maklumat log masuk;
    2. jenis dan versi pelayar;
    3. jenis dan versi plag masuk pelayar;
    4. sistem dan platform operasi;
    5. maklumat apabila anda melawat laman web kami termasuk dari laman web mana anda memasuki laman web kami, halaman web kami yang anda layari, dan ke laman web mana anda layari dari laman web kami;
    6. maklumat mengenai perkhidmatan dan produk yang anda lihat atau cari di laman web kami;
    7. ralat muat turun; dan
    8. tempoh lawatan ke halaman tertentu dan bagaimana anda berinteraksi dengan halaman tersebut.
   12. Maklumat yang dikumpul secara automatik apabila anda menggunakan laman web dan/atau perkhidmatan atas talian kami akan dikumpul melalui cookies dan teknologi lain seumpamanya. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teknologi ini dan kenapa dan bagaimana kami menggunakan teknologi berkenaan.
   13. Kami mengumpul maklumat apabila perkhidmatan digital kami dipaut kepada perkhidmatan pihak ketiga, contohnya apabila anda telah meminta perkhidmatan kami disepadukan dengan perkhidmatan pihak ketiga seperti rangkaian sosial seperti Facebook, Instagram atau Twitter atau perkhidmatan VoIP seperti Skype dan Viber. Maklumat ini biasanya merangkumi:
    1. maklumat am yang tertentu seperti maklumat yang dihuraikan di atas (contohnya termasuk maklumat yang anda sediakan apabila mendaftar untuk perkhidmatan kami, maklumat yang dikumpul secara automatik apabila anda menggunakan perkhidmatan kami (contohnya termasuk alamat IP dan maklumat mengenai peranti anda), maklumat lokasi yang dikumpul apabila anda menggunakan perkhidmatan berdasarkan lokasi, dan maklumat lain yang anda sediakan atau yang kami kumpul atas persetujuan anda atau yang dibenarkan oleh undang-undang berkenaan); dan
    2. maklumat perkhidmatan tertentu, seperti maklumat yang perlu untuk membolehkan butiran log masuk Digi atau Telenor anda dipaut kepada butiran log masuk pihak ketiga dalam keadaan di mana anda tidak boleh dikenal pasti secara peribadi, untuk membolehkan perkhidmatan digital kami dipaut kepada perkhidmatan pihak ketiga.

   14. Maklumat yang dikumpul dari sumber lain
   15. Kadang-kala kami mengumpul maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga, berhubung dengan perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda.
   16. Sebagai contoh apabila anda membeli produk atau mendaftar untuk perkhidmatan kami, kami boleh memperoleh maklumat kredit anda daripada agensi pelaporan kredit luar untuk membantu kami membuat keputusan pengesahan pelanggan dan yang berkaitan dengan kredit. Kami juga bekerjasama dengan pihak ketiga (termasuk, contohnya, rakan niaga, subkontraktor, perkhidmatan pembayaran dan penghantaran, rangkaian pengiklanan, penyedia analitik, penyedia maklumat pencarian, agensi rujukan kredit) dan mungkin menerima maklumat mengenai anda daripada mereka.
   17. Apabila anda menggunakan butiran media sosial anda untuk log masuk atau berinteraksi dengan sebarang laman web Digi atau Telenor atau tawaran Telenor, kami mungkin mengumpul maklumat mengenai profil media sosial anda seperti minat, “likes” dan senarai kawan-kawan anda. Anda boleh mengawal pengumpulan data ini melalui pilihan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan media sosial anda melalui akaun media sosial anda.
   18. Kami mungkin menggabungkan maklumat peribadi anda yang kami terima daripada sumber lain dengan maklumat peribadi yang anda sediakan dan maklumat anda yang dikumpul secara automatik.
  5. Bagaimana kami mengumpul data lokasi
   Kami mengumpul maklumat lokasi anda:
   1. Apabila anda menggunakan perkhidmatan telekomunikasi kami. Sebagai contoh, kami mengumpul pengenalan telefon bimbit anda (“Cell ID”) yang merupakan maklumat lokasi peranti anda dalam rangkaian kami yang mendedahkan anggaran lokasi geografi anda. Kami perlu tahu lokasi anggaran anda agar kami dapat menyediakan perkhidmatan telekomunikasi mudah alih.
   2. Kami mungkin mengumpul maklumat lokasi anda apabila anda menggunakan perkhidmatan berdasarkan lokasi atau menerima tawaran berdasarkan lokasi. Bergantung kepada perkhidmatan berdasarkan lokasi atau tawaran yang anda gunakan dan posisi anda dalam rangkaian kami, kami mungkin menggunakan pengenalan telefon bimbit dan/atau data lokasi yang dijana oleh Sistem Kedudukan Global ('GPS'). Data GPS mendedahkan lebih banyak maklumat tepat mengenai lokasi geografi peranti anda. Untuk tujuan ini, kami juga mungkin menggunakan teknik geo-pagar untuk menentukan bila peranti anda memasuki suatu kawasan geografi tertentu.
  6. Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda
   1. Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan perkhidmatan, menyokong dan memperbaiki perkhidmatan kami, menyediakan perkhidmatan yang lebih peribadi dan relevan kepada anda dan para pelanggan kami dan menghantar maklumat mengenai perkhidmatan yang kami sediakan untuk anda. Untuk tujuan ini, jika anda gagal untuk mengemukakan maklumat peribadi yang sepatutnya atau sekiranya maklumat peribadi yang diberikan tidak lengkap atau memuaskan, atau sekiranya anda menarik balik persetujuan untuk maklumat peribadi anda diproses, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda dan/atau menyediakan perkhidmatan kami.
   2. Kami juga mungkin memproses maklumat peribadi anda untuk menghubungi anda dari masa ke semasa dengan berita dan tawaran yang mungkin menarik bagi anda, seperti yang dihuraikan dengan lebih lanjut di bahagian Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran seperti di bawah.
   3. Kami juga menggunakan maklumat peribadi anda untuk:
    1. Menjaga hubungan dengan anda sebagai pelanggan dengan kami, mengendali dan memenuhi langganan anda, menghantar penyata bil, invois cukai dan dokumen pembayaran yang berkaitan dengan transaksi dengan atau melalui kami, dan memungut bayaran untuk perkhidmatan kami.
    2. Berkomunikasi dengan anda mengenai perkhidmatan yang kami sediakan untuk anda, menghantar notis berkaitan pembelian serta ralat dalam perkhidmatan, dan membalas pertanyaan serta maklum balas anda.
    3. Melaraskan perkhidmatan berdasarkan umur anda, termasuk melaksanakan kawalan ibu bapa.
    4. Menyediakan gambaran menyeluruh mengenai perkhidmatan dan bahagian perkhidmatan yang anda telah atau sedang menggunakan, memaklumkan anda mengenai perubahan kepada perkhidmatan dan Terma Perkhidmatan kami, mengingatkan anda tentang faedah yang anda boleh nikmati sebagai sebahagian daripada perkhidmatan kami dan menasihati anda tentang cara menggunakan perkhidmatan kami untuk memastikan anda memperoleh nilai yang terbaik daripada perkhidmatan berkenaan.
    5. Menjadikan perkhidmatan dan komunikasi kami lebih relevan kepada anda, termasuk membentuk profil pelanggan, menawarkan kandungan yang diperibadikan dan memberi cadangan yang relevan kepada anda.
    6. Memantau dan merekod komunikasi dengan anda dan menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan latihan, jaminan kualiti, merekod butiran berkaitan produk dan perkhidmatan yang anda langgan daripada kami atau berbincang dengan anda tentang perkhidmatan yang anda terima.
    7. Mengendalikan perkhidmatan kami untuk operasi dalaman, termasuk menyelesaikan masalah, pengurusan rangkaian dan mengoptimumkan rangkaian, supaya dapat menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih baik untuk anda dan pelanggan lain.
    8. Memastikan bahawa kandungan dari laman web kami dibentangkan dengan kaedah yang paling efektif untuk anda dan peranti supaya anda boleh menikmati dengan sepenuhnya perkhidmatan langganan.
    9. Mempromosi produk, perkhidmatan, atau tawaran istimewa kami atau pihak ketiga yang dipilih, yang dirasakan mungkin menarik untuk anda, dan memberikan pengiklanan tertumpu kepada produk, perkhidmatan atau tawaran istimewa tersebut.
    10. Menilai dan memahami keberkesanan pengiklanan kepada anda dan orang lain, dan menyediakan pengiklanan yang relevan kepada anda.
    11. Memberi cadangan mengenai produk atau perkhidmatan kepada anda dan pengguna lain yang mungkin menarik minat anda atau mereka.
    12. Melindungi dan menjamin keselamatan perkhidmatan dan rangkaian kami untuk memastikan keselamatan anda dan pekerja kami.
    13. Menyiasat, mencegah atau mengambil tindakan mengenai aktiviti yang menyalahi undang-undang dan melanggar Terma Perkhidmatan kami dan/atau undang-undang berkenaan, termasuk menyelenggara pangakalan data aktiviti yang menyalahi undang-undang.
    14. Menepati kewajiban undang-undang dan peraturan kami.
    15. Mengadakan statistik agregat mengenai jualan, perkhidmatan, pelanggan, trafik rangkaian dan corak lokasi, yang mungkin diberikan kepada pihak ketiga. Statistik agregat sebegini tidak termasuk maklumat di mana anda boleh dikenalpasti secara peribadi melalui kaedah yang mungkin munasabah digunakan oleh kami atau orang lain.
    16. Mengkaji, memantau dan menganalisis penggunaan rangkaian dan perkhidmatan kami oleh pelanggan tanpa dikenali, untuk mengenalpasti trend umum, mengadakan kajian pasaran, analisa pemasaran dalaman, segmentasi pelanggan dan meningkatkan pemahaman kami mengenai corak, kelakuan dan pilihan pelanggan, agar kami lebih memahami anda dan mengadakan produk dan perkhidmatan yang sesuai untuk anda dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membangunkan produk dan perkhidmatan baru untuk pelanggan kami dan memperibadikan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada anda.
    17. Menjalankan pemeriksaan kredit untuk menilai permohonan anda untuk kontrak perkhidmatan telekomunikasi.
    18. Menghantar pengumuman perkhidmatan awam bagi pihak kami atau bagi pihak badan-badan berkanun.
    19. Memenuhi apa-apa maksud lain yang berkaitan atau bersampingan untuk mengendali, menyelenggara dan menguruskan perkhidmatan dan juga hubungan perniagaan kami dengan anda dengan lebih baik.
   4. Dalam kebanyakan kes kami mengagregat dan/atau memastikan anda tidak boleh dikenalpasti dengan maklumat peribadi anda. Data agregat dan/atau tanpa nama diproses sebegini untuk pelbagai tujuan, termasuk kajian untuk membantu memahami pelanggan dan bagaimana mereka menggunakan perkhidmatan supaya perkhidmatan dapat diperbaiki untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih baik atau mencipta perkhidmatan baru.
  7. Bagaimana kami berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadi anda
   1. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan Kumpulan Telenor yang diproses untuk tujuan yang disenaraikan di bahagian Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda di atas. Dalam memproses maklumat peribadi ini bagi pihak kami, mereka akan sentiasa memproses maklumat tersebut selaras dengan penyataan privasi ini dan undang-undang berkenaan.
   2. Kami menggunakan rakan sekerja dan penyedia perkhidmatan untuk pelbagai tujuan perniagaan seperti membantu kami menawarkan, menyediakan, membilkan, membaiki dan menambah baik perkhidmatan kami dan/atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda gunakan. Dalam kes sebegini, mungkin perlu untuk berkongsi maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan tersebut. Kami biasanya berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga apabila:
    1. Adalah perlu untuk melibatkan rakan kongsi, ejen atau penyedia perkhidmatan lain (termasuk penyedia perkhidmatan telekomunikasi lain, sebagai contoh apabila anda memilih untuk menggunakan khidmat perayauan daripada rangkaian tempatan atau asing) untuk memudahkan atau memperluaskan perkhidmatan kami supaya kami dapat menyediakan perkhidmatan yang lebih baik untuk anda.
    2. Kami bekerja dengan penyedia perkhidmataan atau pemproses data lain yang memproses maklumat peribadi anda bagi pihak kami dan atas arahan kami. Dalam kes sebegini, kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda tetap dilindungi dan pihak-pihak ketiga yang bekerja bersama kami dan memproses maklumat tersebut selaras dengan arahan kami serta tidak akan menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan peribadi mereka.
    3. Kami berkongsi maklumat dengan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan (seperti rangkaian sosial atau perkhidmatan VoIP) yang anda telah pilih untuk berpaut dengan perkhidmatan kami. Hanya maklumat yang diperlukan untuk membolehkan anda menggunakan perkhidmatan itu akan dikongsi.
    4. Anda meminta kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga selaras dengan penyataan privasi kami.
    5. Anda telah memberi kebenaran untuk berkongsi maklumat peribadi anda.
    6. Apabila kami dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang untuk berkongsi maklumat peribadi anda, sebagai contoh untuk melindungi anda, kami atau orang lain daripada bahaya atau kerugian, atau apabila kami dikehendaki oleh waran, perintah mahkamah atau kehendak undang-undang lain untuk mendedahkan maklumat peribadi anda kepada agensi-agensi penguatkuasa undang-undang, mahkamah atau pihak berkuasa awam yang lain.
    7. Jika kami mengambil keputusan untuk menjual, membeli, menggabung atau menyusun semula perniagaan kami, kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan prospek pembeli, penjual atau rakan kongsi dan penasihat mereka.
   3. Apabila kami berkongsi maklumat peribadi anda, kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa penerima maklumat anda akan melindungi privasi anda, memastikan keselamatan maklumat peribadi anda terjamin dan memproses maklumat tersebut selaras dengan undang-undang berkenaan. Langkah-langkah sebegini mungkin termasuk membuat kontrak yang sesuai dengan pihak ketiga, yang menetapkan jaminan yang sewajarnya berkaitan dengan langkah-langkah teknikal dan keselamatan organisasi yang mengawal pemprosesan maklumat peribadi anda, dan memastikan pihak ketiga mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk mematuhi langkah-langkah tersebut.
   4. Kami tidak akan menjual maklumat peribadi anda yang diproses kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda.
  8. Bagaimana kami menggunakan maklumat anda untuk tujuan pemasaran
   1. Kami ingin menambah nilai yang anda peroleh sebagai pelanggan Digi serta menyediakan maklumat yang lebih relevan tentang produk dan perkhidmatan kami begitu juga produk dan perkhidmatan pihak ketiga pilihan kami. Kecuali apabila anda tidak memilih untuk menerima maklumat pemasaran daripada kami dan/atau pihak ketiga pilihan kami (seperti yang dinyatakan pada 8.2) kami dan pihak ketiga tertentu mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar maklumat pemasaran berkaitan produk dan perkhidmatan berdasarkan pilihan dan minat anda.
   2. Anda boleh mengawal bagaimana kami menggunakan maklumat untuk tujuan pemasaran. Jika anda tidak berhasrat untuk menerima atau terus menerima maklumat pemasaran daripada kami atau pihak ketiga yang terpilih kami, anda boleh berbuat demikian, dengan memberi notis pada bila-bila masa, dengan menghubungi Pusat Panggilan di 016-221 1800.
   3. Sila maklum jika anda memilih untuk tidak menerima sebarang maklumat pemasaran daripada Digi, anda akan hanya menerima komunikasi berkaitan perkhidmatan yang kami sediakan untuk anda.
  9. Bagaimana kami menggunakan cookies dan teknologi serupa
   1. Kami mengumpul maklumat secara automatik melalui penggunaan cookies, isyarat web (juga dikenali sebagai gif jelas atau tag piksel), Alat Analisis Rangkaian Digital dan teknologi serupa yang lain.

   2. Cookies
   3. Cookie merupakan fail teks yang mengandungi jumlah maklumat yang kecil yang dihantar kepada pelayar anda oleh sebuah laman web, yang boleh disimpan di dalam komputer anda sebagai tag tanpa nama yang boleh mengenalpasti di mana komputer anda tetapi bukan anda secara peribadi.
   4. Laman-laman web kami menggunakan cookies untuk mengumpul maklumat berkaitan corak penggunaan dan minat anda supaya kami dapat memaparkan iklan atas talian yang relevan kepada minat anda apabila anda mengunjungi semula laman web kami. Tetapan pelayar boleh dibuat untuk memaklumkan anda sebelum menerima cookie supaya anda boleh memilih untuk menerimanya. Anda juga boleh membuat tetapan pelayar untuk mematikan cookies; tetapi, sekiranya fungsi ini dimatikan, beberapa laman web kami mungkin tidak akan berfungsi dengan betul. Kami juga menggunakan cookies dan teknologi serupa untuk tujuan analitik dan pengiklanan.
   5. Untuk kebanyakan jenis cookies, termasuk yang kami gunakan untuk tujuan pengiklanan, anda mempunyai hak untuk memaklumkan kepada kami sekiranya anda tidak mahu kami menggunakannya semasa melayari laman web kami. Kami akan berhenti menggunakan cookies sekiranya anda mematikan cookies yang kami gunakan untuk tujuan pemasaran tetapi sila maklum bahawa ini tidak bermaksud yang anda tidak akan melihat sebarang iklan apabila anda melawat laman web kami, sebaliknya iklan yang anda lihat tidak akan diperibadikan mengikut kegemaran anda.
   6. Untuk maklumat lanjut berkaitan penggunaan cookies kami dan bagaimana anda boleh mematikan fungsi ini, sila baca Penyataan Cookies kami. Sekiranya anda ingin ketahui lebih lanjut mengenai cookies, sila layari www.aboutcookies.org.

   7. Tag Piksel
   8. Tag piksel, yang juga dikenali sebagai gif jelas atau isyarat web, merupakan tag yang tidak boleh dilihat yang mungkin ditempatkan di beberapa halaman tertentu di laman web kami. Apabila anda melawat halaman ini, tag piksel akan menjana penyataan generik mengenai lawatan tersebut. Biasanya, ia bekerja bersama cookies dan merekod apabila sebuah computer melawat sesuatu halaman. Sekiranya anda mematikan cookies, tag piksel akan hanya mengesan suatu lawatan web tanpa nama.
   9. ‘Piksel pintar’ merupakan fail grafik kecil yang mengandungi pengenalan unik yang tersimpan dalam suatu e-mel. Kami mungkin menggunakan piksel pintar dalam kempen emel atau buletin kami. Ia membolehkan kami untuk mengetahui sama ada emel tersebut telah dibuka dan untuk merekod maklumat tertentu mengenai aktiviti penerima. Pengguna yang telah membuat tetapan supaya perisian emel mereka tidak memuat turun imej dalam emel secara automatik tidak akan menerima piksel pintar kami melainkan jika mereka membuat pilihan aktif untuk memuat turun imej dalam emel tersebut (dan kebanyakan perisian emel mempunyai tetapan asal di mana imej tidak dimuat turun secara automatik).

   10. Alat Analisis Rangkaian Digital
   11. Kami mungkin menggunakan alat analisis rangkaian digital untuk memproses dan menganalisis ciri-ciri umum yang berkaitan dengan penggunaan laman web, produk dan/atau perkhidmatan kami. Kami mungkin menghasilkan atau mengekalkan profil pelanggan kami yang menggunakan sumber data dalaman termasuk maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami, atau maklumat peribadi yang diperolehi daripada pihak ketiga yang berkaitan atau yang bekerjasama dengan kami. Kami mungkin menggunakan maklumat ini untuk pelbagai sebab, termasuk untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan sokongan rangkaian dan perkhidmatan sokongan pelanggan yang lebih baik, serta juga untuk memberikan kempen pemasaran atau kandungan yang disasarkan atau sesuai untuk anda.
  10. Berapa lama kami menyimpan maklumat peribadi anda
   1. Kami tidak akan menyimpan maklumat peribadi anda melebihi tempoh yang diperlukan untuk tujuan kami mengumpul dan memproses maklumat tersebut kecuali jika dikehendaki undang-undang atau mempunyai alasan kukuh untuk berbuat demikian.
  11. Bagaimana kami melindungi maklumat peribadi anda
   1. Tugas pegawai privasi yang dilantik oleh kami adalah untuk memastikan bahawa pemprosesan maklumat peribadi anda mematuhi penyataan privasi ini dan undang-undang berkenaan.
   2. Kami telah mengambil langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada diakses, dikumpul, diguna, didedah, disalin, diubah suai atau dibuang. Pasukan pakar keselamatan kami kerap menilai langkah-langkah keselamatan ini, untuk memastikan kami mematuhi undang-undang yang berkenaan (termasuk mana-mana piawaian keselamatan atau garis panduan yang mungkin dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perlindungan Akta Peribadi dari masa ke semasa.
   3. Apabila kami menggunakan penyedia perkhidmatan atau syarikat pemprosesan lain untuk memproses maklumat peribadi bagi pihak kami, mereka dikehendaki mengikuti arahan kami dan melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sewajarnya untuk melindungi maklumat peribadi yang diproses bagi pihak kami, yang mungkin meliputi perkara berikut:
    1. Mendapatkan aku janji pemprosesan data yang tidak sepatutnya didedahkan sama ada oleh individu itu sendiri atau oleh pekerjanya kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran kami.
    2. Mendapatkan aku janji pemprosesan data untuk melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi, seperti yang dipersetujui oleh kami, serta kewajipan untuk memaklumkan kepada kami sekiranya mana-mana langkah tersebut tidak dipatuhi.
    3. Mendapatkan aku janji pemprosesan data untuk mengendalinya sendiri melalui apa-apa cara agar tidak menyebabkan sebarang pelanggaran undang-undang yang berkenaan.
    4. Memerlukan pemproses data untuk mengembalikan semua maklumat peribadi apabila tamat tempoh atau penamatan perjanjian.
    5. Menjalankan audit ke atas langkah-langkah teknikal dan organisasi yang dilakukan oleh pemproses data, apabila perlu.
   4. Apabila anda melog masuk ke akaun anda dengan nombor telefon atau nama pengguna atau kata laluan untuk menggunakan perkhidmatan kami, semua data akan dienkripsikan dengan menggunakan protokol kriptografik yang telah direka untuk menyediakan keselamatan komunikasi seperti enkripsi “Transport Layer Security” (TLS) dan “Secure Socket Layer” (SSL). Protokol kriptografik ini digunakan di semua halaman laman web kami yang mengumpul maklumat peribadi. Untuk membuat pembelian daripada laman-laman web ini, anda mesti menggunakan pelayar yang membolehkan TLS or SSL seperti Internet Explorer, Safari, Firefox, atau Chrome. Ini memastikan bahawa maklumat peribadi anda kekal sulit dan dilindungi semasa ia dihantar melalui Internet.
   5. Sekiranya anda mempunyai nama pengguna atau kata laluan untuk mengakses perkhidmatan kami, adalah tanggungjawab anda untuk memastikan maklumat tersebut disimpan dengan selamat dan sulit. Sekiranya anda telah log masuk tetapi tidak aktif untuk tempoh yang lama, akaun anda akan dilog keluar secara automatik untuk memastikan butiran anda terjamin dan dilindungi daripada akses yang tidak dibenarkan.
  12. Eksport data
   1. Laman Internet merupakan persekitaran global. Kami menggunakan pelbagai rakan kerja dan penyedia perkhidmatan tempatan dan antarabangsa untuk menyediakan perkhidmatan tertentu seperti perkhidmatan digital dan infrastruktur teknikal (seperti server) yang mungkin ditempatkan di luar Malaysia.
   2. Ini bermaksud bahawa kami mungkin memindah maklumat peribadi anda ke negara luar untuk pemprosesan Data Peribadi. Negara-negara sebegini mungkin tidak menyediakan tahap perlindungan yang sama seperti Malaysia, jadi apabila kami memproses maklumat peribadi di tahap antarabangsa, kami akan mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda dilindungi dengan sewajarnya. Biasanya, langkah-langkah sebegini termasuk melaksanakan penilaian keselamatan data terhadap sebarang penerima dan membuat kontrak dengan penerima sebegini, yang memerlukan penerima untuk memastikan maklumat peribadi di negara tersebut tidak akan diproses dalam cara yang, jika negara tersebut adalah Malaysia, akan bertentangan dengan undang-undang perlindungan data yang berkenaan di Malaysia.
  13. Hak anda
   1. Anda mempunyai hak tertentu terhadap maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami. Kami telah mengambil langkah-langkah dan proses yang membolehkan anda menggunakan hak anda untuk memastikan agar kami memenuhi permintaan anda berkaitan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami.

    Anda boleh mengakses maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami seperti yang ditetapkan oleh undang-undang berkenaan. Sekiranya anda ingin mengakses maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami dengan memperoleh salinan, sila hubungi kami di Pusat Panggilan kami di 016-221 1800 atau secara bertullis ke Privasi di Perkhidmatan Pelanggan, Digi Telecommunications Sdn Bhd, Lot 10, Jalan Delima 1/1,Subang Hi-Tech Industrial Park,40000 Subang Jaya, Selangor.
   2. Sebelum kami memenuhi permintaan anda, anda mungkin dikehendaki membuktikan identiti anda dan menyediakan butiran lanjut mengenai permintaan anda. Kami akan memberi maklum balas kepada permintaan anda dalam tempoh yang wajar dan, dalam apa jua keadaan, dalam tempoh yang dikehendaki dan tertakluk kepada mana-mana bayaran yang dikenakan oleh undang-undang berkenaan.
   3. Anda juga boleh mengakses kebanyakan daripada maklumat peribadi yang anda sediakan melalui akaun atas talian anda pada bila-bila masa, untuk memperoleh salinan dan untuk membetulkan, meminda, atau memadam maklumat yang tidak tepat. Anda juga boleh menutup akaun anda.
   4. Kami akan cuba dengan sedaya upaya untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami adalah betul, lengkap dan tepat. Walau bagaimanpun, adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar, tepat dan lengkap, dan maklumat anda dalam akaun atas talian senantiasa dikemaskini.
  14. Maklumat mengenai kanak-kanak
   1. Sebagai peraturan am, perkhidmatan kami tidak disasarkan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, kami biasanya tidak mengumpul maklumat peribadi mengenai mereka dengan sengaja. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul maklumat kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah, kami akan mengambil langkah untuk memadam maklumat tersebut secepat mungkin, kecuali jika dikehendaki undang-undang untuk menyimpan maklumat tersebut.
   2. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat beberapa perkhidmatan direka untuk penggunaan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Kami akan memaklumkan kepada mengenai perkara ini termasuk di dalam Terma Perkhidmatan bagaimana kami melindungi data berkenaan dan akan terus memastikan setiap perkhidmatan itu mematuhi prinsip kami.
  15. Pautan kepada laman web dan perkhidmatan lain
   1. Laman web kami mungkin mengandungi pautan kepada laman web pihak ketiga, dan beberapa perkhidmatan digital kami ada menyediakan akses kepada perkhidmatan pihak ketiga (seperti rangkaian media sosial atau perkhidmatan VoIP).
   2. Kami tidak mempunyai kawalan atas pemprosesan maklumat peribadi anda oleh laman web dan perkhidmatan pihak ketiga. Kami tidak menilai laman web dan perkhidmatan pihak ketiga, dan kami tidak bertanggungjawab ke atas laman web dan perkhidmatan pihak ketiga atau amalan privasi mereka. Sila baca polisi privasi sebarang laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang diakses daripada laman web atau perkhidmatan kami.
  16. Perubahan kepada penyataan privasi ini
   1. Penyataan privasi ini telah dikemaskini pada 8 Ogos 2016. Kami mungkin mengemaskini penyataan privasi ini dari masa ke semasa dan kami akan memaparkan pengumuman yang mudah dilihat pada laman web kami untuk tempoh 30 hari. Selepas tempoh ini, jika anda terus menggunakan perkhidmatan kami, anda mengesahkan penerimaan berterusan anda atas penyataan privasi ini.
   2. Apabila kami membuat perubahan penting kepada penyataan privasi kami, kami juga akan menghantar emel atau SMS untuk memaklumkan anda bahawa penyataan privasi kami telah dikemaskini.
   3. Sekiranya kami membuat perubahan penting kepada penyataan privasi dan anda tidak mahu menerima perubahan ini, anda mempunyai tempoh 30 hari di mana anda boleh menamatkan perkhidmatan tersebut yang tertakluk bahawa semua bayaran tertunggak perlu diselesaikan dan perlu dibayar mengikut Terma dan Syarat Pelanggan dan/atau terma dan syarat lain mungkin dikenakan oleh Digi ke atas anda dari semasa ke semasa bagi untuk tujuan penyediaan perkhidmatan. Selepas tempoh 30 hari, jika anda tidak menamatkan perkhidmatan anda, anda mengesahkan penerimaan berterusan anda atas penyataan privasi ini.
  17. Pertanyaan berkaitan penyataan privasi ini
   1. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan berkaitan penyataan privasi ini atau bagaimana kami mengendali maklumat anda, anda boleh menghubungi Pusat Panggilan di 016-221 1800 atau menulis surat kepada Privasi di Perkhidmatan Pelanggan, Digi Telecommunications Sdn Bhd, Lot 10, Jalan Delima 1/1,Subang Hi-Tech Industrial Park, 40000 Subang Jaya, Selangor.
  Penyataan Cookie
  Jenis cookie Nama cookie Penghantar Apa yang ia lakukan Bagaimana untuk menyekatnya
  Cookies Yang Diperlukan. Cookies ini adalah perlu untuk menyediakan perkhidmatan yang terdapat di laman web ini dan untuk menggunakan beberapa ciri-cirinya, seperti mengakses kawasan yang selamat. Tanpa cookies ini, anda tidak mungkin boleh melanggan perkhidmatan, seperti bakul membeli-belah dan halaman akaun pelanggan terjamin. Tidak berkaitan Tidak berkaitan Menyimpan maklumat pilihan anda untuk membolehkan kami menyediakan perkhidmatan yang relevan semasa lawatan berikut anda. Tidak berkaitan.
  Cookies diperlukan untuk membolehkan laman web berfungsi. Tiada pilihan untuk pilih keluar.
  Cookies Yang Mempunyai Kefungsian merekod maklumat mengenai pilihan yang anda buat dan membolehkan kami memperibadikan laman web untuk anda. Dengan cookies ini, apabila anda terus menggunakan atau apabila anda kembali menggunakan perkhidmatan kami, kami boleh menyediakan perkhidmatan seperti mana anda telah memintanya. Sebagai contoh, cookies ini membolehkan kami:
  • Menyimpan pilihan lokasi anda jika anda telah membuat tetapan lokasi pada laman utama;
  • Mengingat tetapan anda, seperti susun atur, saiz teks, pilihan, dan warna; dan
  • Menandakan bila anda telah log masuk.

  LoginMsisdn

  dsoUser

  loginEmail

  loginUserId

  Digi Menyimpan maklumat pilihan anda untuk membolehkan kami menyediakan perkhidmatan yang relevan semasa lawatan berikut anda. Not applicable.
  Cookies diperlukan untuk membolehkan laman web berfungsi. Tiada pilihan untuk pilih keluar.
  Cookies Analitik. Cookies ini mengumpul maklumat yang digunakan sama ada dalam bentuk agregat atau untuk membantu kami memahami bagaimana laman web sedang digunakan atau keberkesanan kempen pemasaran kami, atau untuk membantu kami memperibadikan laman web untuk anda. Maklumat ini juga akan digunakan untuk tujuan menilai penggunaan anda di laman web, mengumpul laporan mengenai aktiviti laman web dan analitik lain berkaitan dengan aktiviti laman web dan penggunaan internet. Google Analytics / Google Tag Manager Google Mengukur interaksi pengguna dengan kandungan laman web. Anda boleh memberhentikan penggunaan cookies ini dengan memilih keluar.
  Pengesanan analisa web tidak boleh digunakan.
  Cookies Pengiklanan. Cookies ini digunakan untuk menjadikan mesej pengiklanan lebih relevan kepada anda. Ia melaksanakan fungsi seperti mencegah iklan yang sama daripada berulang, memastikan bahawa iklan dipaparkan dengan betul, dan memilih iklan berdasarkan minat anda dalam beberapa kes tertentu.

  Facebook Conversion and Remarketing Tracking

  Google Adwords Conversion and Remarketing Tracking

  Comscore Scorecard

  Facebook

  Google

  Comscore

  Mengesan layaran web, tanggapan pengiklanan, emel, penukaran jualan dan aktiviti lain pada web. Anda boleh memberhentikan penggunaan cookies ini dengan memilih untuk keluar dari iklan melalui tetapan Google and Facebook.
  Sekiranya anda pilih keluar, anda masih boleh melihat iklan di laman web kami tetapi iklan tersebut tidak disesuaikan mengikut minat anda.
 • Terma Perkhidmatan
  Terma Perkhidmatan

  Terma Perkhidmatan (Terms of Service)serta Dasar Privasi (Privacy Policy) boleh didapati di http://ijual.my. Ia digunakan khususnya bagi perkhidmatan serta ciri-ciri yang didapati di ijual.my (“iJual”) dimana semua terma dan syarat berkenaan akan diberi kepada pengguna yang berkaitan dengan:

  1. Penggunaan iJual.my / atau servis serta applikasi yang ditawarkan di ijual.my

  Terma Perkhidmatan adalah sah dan merupakan sebuah kontrak yang boleh dikuatkuasakan antara iJual dan penggunannya samada syarikat bergabung, anak-anak syarikat; - sila baca dengan teliti.

  Perkhidmatan yang disediakan dapat digguna sekiranya pengguna telah memahami serta bersetuju dengan Terma Perkhidmatan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Jika anda tidak membaca dan bersetuju Terma Perkhidmatan yang ditetapkan, pengguna hendaklah meninggal iJual untuk mengelakan atau memberhentikan perkhidmatan yang disediakan.

  1. Definisi
   • “Perjanjian” bermaksud perjanjian diantara pihak pengurusan dengan pengguna.yang memohon.
   • “Yuran” bermaksud caj, yuran dan harga yang akan dibayar kepada iJual dibawah Perjanjian Perkhidmatan ini pada harga yang dipersetujui.
   • “Vendor” bermaksud pengguna iJual yang berdaftar.
   • “Produk”bermaksud barang jualan dibawah senarai Vendor untuk dijual kepada pelanggan.
   • “Kakitangan”bermaksud individu yang diberi amant oleh Vendor untuk mengguna perkhidmatan serta akses kepada Dashboard Vendor.
   • “Perkhidmatan” bermaksud penggunaan iJual serta aplikasi yang berkaitan dengannya.
   • “Pengguna” bermaksud pelanggan kepada vendor yang ingin membeli dari vendor.
   • “Vendor” bermaksud individu atau syarikat yang mengguna perkhidmatan yang disediakan oleh iJual.my.
   • “Dashboard Vendor” bermaksud halaman pentadbiran bagi perkhidmatan iJual yang boleh didapati di http://ijual.my.
  2. Akaun Vendor
   Bagi menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh iJual; vendor hendaklah mendaftar terlebih dahulu dan membuka akaun di iJual.my (“Akaun Vendor”. Vendor boleh memberi akses kepada akaun tersebut kepada kakitangan yang berkhidmat untuknya. Vendor hendaklah memberi maklumat yang tetap dan lengkap semasa mendaftar. Vendor hendaklah bertanggungjawab keatas segala aktiviti yang berlangsung di bawah Akaun Vendor (termasuk perwakilan dan jaminan).. Vendor hendaklah memberitahu pihak pengurusan mengenai penggunaan perkhidmatan yang tidak dibenarkan. Pihak pengurusan iJual tidak bertanggungjawab terhadap tingkah laku Vendor termasuk ganti rugi atau mengaku salah. Vendor juga berjanji tidak akan menggunakan perkhidmatan yang disediakan bagi aktiviti haram atau terlarang dibawah undang-undang Malaysia termasuk hak cipta dan undang-undang privasi tempatan dan antarabangsa.
  3. Akaun BillPlz
   Bagi mengguna perkhidmatan tertentu, pihak Vendor mesti mempunyai akaun BillPlz (https://www.billplz.com/) yang merupakan sebahagian daripada proses pendaftaran bagi akaun Vendor. Ini diperlukan dalam proses untuk menerima pembayaran dari pembeli. Penggunaan Billplz akan dikenakan cas yang telah ditetapkan di ijual.my . PIhak vendor bersetuju dimana peratusan atau bayaran tetap akan dikenakan bagi perkhidmatan BillPlz.
  4. Yuran
   Vendor akan dikenakan yuran perkhidmatan sebaik sahaja perkhidmatan telah diguna. Yuran perkhidmatan akan dipamerkan di dashboard vendor. Pihak pengurusan berhak untuk menukar Yuran perkhidmatan pada bila-bila masa sahaja. Notis kepada vendor akan diberi samada pertukaran tersebut akan menggangu penggunaan perkhidmatan iJual. Segala pembayaran mesti dilakukan menggunakan Ringgit Malaysia sahaja kecuali dinyatakan lain. Dengan syarat yang dibenarkan (kecuali seperti notis yang ditulis oleh pihak pengurusan) segala jenis yuran tidak termasuk cukai atau levi yang dikenakan oleh pihak pengguasa. Pihak vendor bertanggungjawab terhadap segala jenis cukai dalam menggunakan perkhidmatan yang disediakan; termasuk proses jual beli. JIka pihak pengurusan bertanggungjawab untuk mengumpul cukai yang dikenakan, ia akan tertera di inbois untuk segala jenis transaksi. Sebahagian dari proses pendaftaran perkhidmatan, vendor juga membenarkan pihak pengurusan (secara terus atau melalui pihak lain) untuk meminta dan mengutip bayaran melalui pembekal pembayaran yang dipilih oleh pihak pengurusan atau bank yang telah dipilih oleh Vendor. Untuk mengesahkan segala jenis pembayaran, pihak vendor akan mengemukakan sebuah inbois bagi menjamin ketelusan pembayaran. Setiap jenis inbois akan disediakan dalam format electronik dan akan dihantar melalui emel. Bagi mengemukakan inbois, vendor hendaklah memberi data peribadi (seperti tertera di Dasar Privasi seperti yang diarahkan oleh undang-undang Malaysia).
  5. Perkhidmatan serta Ciri-ciri iJual
   Ciri-ciri iJual (tidak termasuk gerbang pembayaran dan lain) boleh didapati di http://ijual.my/ Link yang disediakan oleh vendor termasuk kandungan yang diterbitkan oleh vendor. Vendor bersetuju dimana pihak iJual tidak bertanggungjawab ke atas kandungan yang diterbitkan oleh vendor serta pihak ketiga melalui butang “belilah sekarang” termasuk dan tidak terhad kepada senarai produk, barang-barangan iJual, servis perkdhimatan vendor atau pihak ketiga. Pihak vendor bertanggungjawab untuk menghantar produk yang telah dijual. Segala jenis kehilangan atau kecurian produk adalah diantara pihal penjual dan pembeli. Pihak iJual tidak bertanggungjawan terhada kehilangan yang berlaku.
  6. Pautan Pihak Ketiga
   Dalam Dashboard vendor, pihak vendor dapat berkongsi produk di laman web pihak ketiga. Perkhidmatan ini adalah dibawah risiko vendor. Ia disediakan sebagai kemudahan bagi pengguna. Segala akses ke perkhidmatan ini adalah antara vendor dan pihak ketiga. Segala risko menggunakan perkhidmatan ini ditanggung vendor. Vendor digalakan untuk membaca dahulu terma dan syarat sebelum menggunakan perkhidmatan tersebut.
  7. Tanggungjawab Privasi Data
   pihak iJual mematuhi Perlindungan Data Peribadi Malaysia akta 2010 dan pihak pengurusan berpegang teguh kepada Dasar Peribadi (“Privacy Policy”) apabila berurusan dengan maklumat peribadi. Dasar Peribadi boleh didapati di http://ijual.my/pages/privacypolicy. Vendor bersetuju dan menerima bahawa Dasar Peribadi adalah sebahagian daripada keperluan dalam mengguna perkhidmatan iJual. Untuk klausa ini, segala perkataan atau ayat berhuruf besar di dalam Dasar Peribadi mempunyai maksud yang sama apabila digunakan. Vendor bersetuju dan menerima bahawa dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan iJual, pihak Vendor membenarkan pihak iJual menggunakan maklumat peribadi apabila diperlukan oleh pihak ketiga yang diberi kebenaran oleh Digi. Bagi mengelakan sebarang keraguan, vendor bersetuju untuk memberi maklumat yang tepat dan sahih.
   1. Vendor hendaklah mengemaskinikan maklumat peribadi tersebut pada setiap masa dengan menghantar emel kepada Digi di [email protected]
   2. Vendor hendaklah menulis ke pihak pengurusan Digi jika terdapat sebarang pertukaran yang memerlukan Digi untuk mengambil tindakan.
   3. Vendor bersetuju jika pihak Digi ingin mengubah dan menyemak semula Dasar Peribadi dari semasa ke semasa.
   4. Pihak pengurusan Digi akan berkomunikasi dengan pihak vendor.
   5. Jika pihak Vendor masih menggunakan perkhidmatan yang disediakan selepas kemaskini Dasar Peribadi, pihak Vendor bersetuju dengan segala terma dan syarat yang telah dikemaskinikan.
  8. Hak Harta Intelek
   Hak Harta diantara Digi dengan Vendor; Vendor mempunyai sepenuh hak harta berkaitan kandungan termasuk reka bentuk, gambar, animasi, fail audio, for, logo, ilustrasi , komposisi, karya seni, teks, karya sastera dan segala jenis terbitan dari Vendor. Pihak Vendor dengan ini membenarkan Digi menggunakan segala kandungan vendor secara percuma tanpa mengenakan sebarang royalti selagi vendor menggunakan perkhidmatan iJual. Segala jenis Hak Harta didalam iJual, termasuk reka bentuk, gambar, animasi, fail audio, for, logo, ilustrasi , komposisi, karya seni, teks, karya sastera, kod objek, kod computer, video, bahan pemasaranm, tanda perkhidmatan, domain, dan segala pengenalan milik iJual adalah hak milik Digi. Penggunaanya tertakluk kepada syarat yang akan ditetapkan oleh pihak pengurusan Digi. Digi dengan ini membenarkan vendor selepas membuka akaun bersamanya menggunakan hak harta secara terhad selagi Digi memberikan perkhidmatan kepada vendor. Terma syarat ini tidak termasuk kebenaran atau penepian hak Harta Intelek milik Digi dibawah mana-mana undang-undang.
  9. Tanggungjawab Pelawat iJual
   Digi tidak mematau segala jenis kandungan yang telah dipamerkan atau dijual di Ijual dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa yang akan berlaku di dalam proses jual beli di antara vendor dan pembeli. Pelawat bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan terjaga dalam menggunakan perkhidmatan iJual. iJual mungkin mengandungi kandungan yang sensitif atau tidak betul sepenuhnya. iJual juga mengandungi kandungan yang melanggar pertaruran hak harta intelek sesetengah syarikat. Pihak Digi tidak tertanggungjawab keatas segala kesulitan dan akibat dalam menggunakan iJual. Muat turun sebarang kandungan dari Ijual adalah risiko yang ditanggung oleh pelawat.
  10. Kandungan di Ijual Yang Lain
   Pihak pengurusan tidak membuat semakan atau tidak bolen menyemak kandungan; termasuk perisian komputer, yang disediakan melalui iJual atau laman web ijual. Digi tidak mempunyai hak dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang digunakan. Dengan menghubungkan kepada lawam web yang bukan iJual, ia tidak menwakili pandangan pihak Digi atau menyokong iJual atau laman web tersebut. Langkah berjaga-jaga perlu diambil dalam menggunakan perisian komputer dan menjaganya dari serangan virus, Trojan horse dan benda-benda bahaya yang didapati dari Internet. Digi tidak bertanggungjawab ke atas segala kerosakan jika anda menggunakan perisian yang bukan dikitiraf oleh Ijual dan juga laman web yang bukan iJual.
  11. Pengiktirafan
   Digi berhak untuk meletak atau menulis tanda pengiktirafan seperti “dijanakan oleh iJual” di dalam penyenaraian produk.
  12. Perubahan
   Pihak pengurusan sentiasa membuat perubahan ke atas perkhidmatan yang disediakan; termasuk dari segi undang-undang. Jika perubahan dilakukan, semua pihak akan diberitahu melalui portal iJual atau menghantar email sebelum perubahan dilaksana. Notis akan diberi dan jangka masa yang diberi amat munasabah sebelum terma itu akan dilaksanakan. Jika terma baru tidak dapat dipersetujui, anda digalakkan untuk berhenti menggunakan iJual. Penggunaan berterusan iJual.my bermaksud anda telah bersetuju dengan perubahan yang dilakukan. Segala pertikaian yang timbul akan ditadbir mengikut terma yang ditulis sebelum perubahan berlaku.
  13. Pembatalan dan Penamatan
   Pembatalan dari vendor: Vendor boleh menamatkan penggunaan iJual pada bila-bila masa sahaja. Penamatan akan berlaku pada tarikh dan waktu selepas proses penamatan dilengkapkan oleh vendor. Penamatan oleh Digi: JIka pihak vendor tidak mematuhi syarat-syarat tertera di Terma Perkhidmatan atau tidak membayar Yuran yang dikenakan untuk mengguna perkhidmatan yang disediakan Digi berhak untuk menggantung akaun vendor selagi pembayaran sepenuhnya telah dilakukan.
  14. Penafian Jaminan
   iJual disediakan seperti yang disediakan. Digi , pembekal, dan pemberi lesen dengan ini tidak memberi jaminan that iJual akan bebas dari sebarang masalah atau kerosakkan. Penggunaan Ijual mengikut risko masing-masing.
  15. Penukaran atau Perlupusan Operasi
   Pihak Digi berhak untuk melakukan:
   1. menukar, menggantung atau melupuskan oerasi iJual diatas sebab yang ditetapkan;
   2. menukar atau mengubah suai Ijual serta perkhidmatan yang disediakan; dan
   3. mengganggu operasi iJual atau perkhidmatan yang disediakan untuk proses rutin atau bukan rutin untuk proses penyelenggaraan.
  16. Had Tanggungjawab
   Digi serta pembekal atau pemberi lesen bertanggungjawab ke atas perkara seperti diskusi kontrak, kecuaian, liabiliti atau undang-undang lain:
   1. untuk sebarang pampasan atau ganti rugi;
   2. kos untuk menggunakan perkhidmatan yang lain;
   3. kehilangan wang atau kengangguan data; atau
   4. sebarang pembayaran melebihi yang yang dikenakan oleh Digi di bawah perjanjian ini selama 12 bulan.
   Digi tidak bertanggungjawab atas segala kegagalan or kelewatan disebabkan perkara diluar kawalan Digi.
  17. Perwakilan Am dan Waranti
   Penggunaan Ijual dan waran:
   1. Penggunaan Ijual adalah mengikut terma dan syarat yang ditetapkan di Dasar Peribadi Digi. Di bawah perjanjian ini mengikut undang-undang di Negara Malaysia.
   2. Penggunaan iJual tidak melanggar undang-undang atau hak harta intelek pihak ketiga.
  18. Ganti Rugi
   Anda bersetuju tidak akan mengambil sebarang tindakan atau meminta ganti rugi dari pihak Digi serta pemberi lesen; dari pengarah, pegawai serta perkerja Digi termasuk sebarang tuntutan termasuk bayaran guaman atau penggunaan iJual termasuk perlanggaran Perjanjian ini.
  19. Terjemahan
   Perjanjian ini asalnya ditulis dalam Bahasa Inggeris. Kita mungkin menterjemahkan terma ini kepada bahasa lain. Sekiranya berlaku sebarang konflik di antara terma ini dan bahasa Inggeris, pihak pengurusan akan memihak kepada terma yang tertera di dalam bahasa Inggeris.
 • Privacy Policy
  Privacy Policy

  1. General
   1. We value your privacy and take the protection of your personal information seriously, so it is important to us that you understand how we collect and process personal information about you.
   2. This privacy notice applies to the processing of the personal information that we collect about you when you use any of our services, including our telecommunication networks, applications or any of our websites (collectively referred to as “services”). Please read it in conjunction with the Terms of Service of any particular service that you use, which may set out additional service-specific terms regarding the personal information we collect about you.
   3. This privacy notice explains what personal information we collect about you, why and how we collect and process it, and how we share it with others. It also explains the privacy rights that you have in relation to your personal information and how you can exercise these rights.
  2. Key privacy principles
   1. Digi’s Privacy Position can be summarised as follows:
    1. We are open about how we collect and use your personal information.
    2. We are committed to using your personal information to provide you with better and more relevant services.
    3. We always take steps to ensure that we keep your personal information safe and secure.
   2. Digi (and the Telenor Group, which we are a part of) believes that all our customers should enjoy the same standards of privacy protection. When we use the word “customer”, it includes not only our current customers, but also our past, future and subscribers to other networks that roam with us. Digi will process the personal information collected from you in accordance with the following key principles:
    1. We will process your personal information in accordance with this privacy notice the Personal Data Protection Act 2010, and all relevant regulations, standards, and guidelines as may be prescribed from time to time (referred to as "applicable law").
    2. We will tell you what personal information we collect about you, as well as why and how we collect and process it.
    3. We will only process your personal information for legitimate purposes and only for as long as it is necessary to achieve those purposes, unless we are otherwise required by any applicable law to retain it or have grounds for doing so.
    4. We will enable you to exercise choice and control over our processing of your personal information wherever possible, including personal information relating to other persons who may be identified from your personal information, as set out in this privacy notice.
    5. We will respect the privacy rights that you have under applicable law, including your right to access the personal information that we hold about you, correct it and keep it up to date.
    6. We will implement appropriate security measures to keep your personal information safe and secure.
    7. We will take steps to ensure that your personal information is adequately protected regardless of the place or location in which we process it.
    8. Unless otherwise specified by us at the time the personal information is collected, it is obligatory that you supply us with the personal information requested in order for you to use our network and/or to receive any of our services.
    9. If you fail to supply us the above personal information or if the personal information supplied is insufficient or not satisfactory to us, or if you withdraw your consent for us to process your personal information, we may not be able to process your application and/or provide you with our services detailed in Section 6 “How we use your personal information”.
  3. Who is the legally responsible party?
   1. Digi determines the purposes for which and the means by which your personal information is processed, and therefore acts as the "data user" as defined under the Malaysian Personal Data Protection Act 2010. Digi is legally responsible for ensuring that your personal information is processed in accordance with our key privacy principles, this privacy notice and applicable law.
   2. When we share your personal information with the Telenor Group in accordance with the section on How we share and disclose your personal information below, we will ensure that the Telenor Group is legally responsible for ensuring that the personal information that has been shared with it (or any member of the Telenor Group) is processed in accordance with our key privacy principles, this privacy notice and applicable law.
  4. How we collect personal information about you
   1. We collect personal information about you in three ways:
    1. information that you provide to us, for instance when you subscribe for our services;
    2. information that we collect automatically when you use any of our services; and/or
    3. information that we may obtain about you from third parties.
   2. We explain below what personal information we typically collect about you in these three ways.
   3. For some of our services, for example financial, music or video conferencing services, it may be necessary to collect additional personal information about you, collect personal information in other ways, and/or collect personal information for purposes that are specific to that service. In such cases, our relevant Terms of Service explain the service-specific personal information processing activities.

   4. Information that you give us
   5. When you sign up for one of our services or when you receive one of our services, you may provide us with certain personal information. The types of such information may include:
    1. Your name, phone number, email address, postal address, date of birth, gender and other information you give us when registering to receive one of our services in a store, online or by phone.
    2. Credit or debit card information, bank account number and Swift code or other banking or payment information, as well as amounts, dates and times of any payments that you make to us.
    3. Your preferences regarding the services that we provide. This will usually be collected through your service settings when setting up the service.
    4. Information about your customer account with us, for example the type of contract you hold with us, any service you have subscribed to, and any dates of payment owed and received.
    5. Records of your contact with us, for example a customer note or recording of a call you make to one of our contact centres, an email or letter you send to us, information about any customer support requests that you make or any feedback that you provide to us.
    6. Information about your communications with us, for example any customer support requests that you make or any feedback that you provide to us.
    7. The contact information that you provide to us in order to receive marketing and promotional materials, news and updates from us.
    8. The contact information and other information, such as demographic information about you and your household, that you provide to us when you agree to participate in one of our competitions, prize draws, research surveys or consumer panels or provide other feedback to us regarding our products or services.
    9. Some of the services provided on our websites, require you to have an online account with us. If you want to set up an account, we will ask you to give us certain personal information, such as your name, phone number and email address, and to create a unique password for your account. Generally, these services enable you to be a registered owner of the online account and/or an individual responsible for making payments for our services for one or more users. If you choose to let other users, such as members of your family, use your account, you should ask them to read this privacy notice.

   6. Information that we collect automatically
   7. When you use any of our services, we will automatically collect certain information about you and your device. The information that we collect automatically will vary depending on the service that we provide to you and the type of device that you are using to access and/or benefit from our service.
   8. We will collect information about the type of device and software that you use to access our services, for instance whether you are using an iPhone or Samsung phone, and what operating system is running on your device.
   9. When you use our telecommunication services, we automatically collect information about your communications, including:
    1. the phone numbers that you call/text or that call/text you;
    2. the date and time of the calls and texts you send or receive;
    3. the duration of calls received and made through our network;
    4. your approximate location at the time these communications take place, as further explained in the section on location data below;
    5. your browsing information, as further explained in the section on cookies below; and
    6. the level of service you receive from us.
   10. When you visit one of our websites and/or use one of our online services, we collect information concerning your terminal equipment or device and your use of our online services. Such information usually includes:
    1. the IP address of your terminal equipment or device, such as your PC, laptop or smartphone;
    2. information about your terminal equipment or device model and settings;
    3. network information; and
    4. details of when, where and how you used the service.
   11. When you visit one of our websites and/or use one of our online services we may also collect the following information:
    1. log-in information;
    2. browser type and version;
    3. browser plug-in types and versions;
    4. operating system and platform;
    5. information about your visit including the websites from which you come to our website, the pages on our websites that you visit, and the websites you visit from our websites;
    6. information about the services and products that you viewed or searched for on the website and/or services;
    7. download errors; and
    8. length of visits to certain pages and how you interact with those pages.
   12. The information that we collect automatically when you use our websites and/or services is collected through cookies and other similar technologies. Click here to find out more about these technologies and why and how we use them.
   13. We collect information when we link our digital services with the services of third parties, for instance when you have requested that we integrate our services with the services of third party service providers such as with social networks such as Facebook, Instagram or Twitter or VoIP services such as Skype and Viber. Such information usually includes:
    1. certain general information such as the information described above (including, for instance, information that you provide to us when you register for a service, information that we collect automatically when you use our services (including, for instance, IP address and information about your device), location information that we collect when you use location-based services, and other information that you provide to us or which we collect on the basis of your consent or as permitted by applicable law); and
    2. certain service-specific information, such as information that is necessary to enable us to link your Digi or Telenor log-in credentials to the third party service log-in credentials in a non-personally identifiable manner, to enable us to integrate our digital services with the services of those third parties.
   14. Information that we collect from other sources
   15. We sometimes collect personal information about you from third parties, in connection with services that we provide to you.
   16. For instance when you purchase products or apply for service with us, we may obtain credit information about you from outside credit reporting agencies to help us with customer authentication and credit-related decisions. We also work closely with third parties (including, for example, business partners, contractors, payment and delivery services, advertising networks, analytics providers, search information providers, credit reference agencies) and may receive information about you from them.
   17. When you use your social media credentials to login to or otherwise interact with a Digi or Telenor webpage or offer, we may collect information about your social media profile, such as your interests, “likes” and friends list. You can control this data collection via the options made available by your social media service provider in your social media account.
   18. We may combine the personal information that we receive from such other sources with personal information which you have given to us as well as information which we have automatically collected about you.
  5. How we collect location data
   1. We collect information about your location when you use our telecommunications services. For instance, we collect the Cell ID, which is a piece of information concerning the location of your device on our network that reveals your approximate geographical location. We need to know your approximate location so that we can deliver mobile telecommunications services to you.
   2. We may also collect information about your location when you use our location-based services or receive location-based offers. Depending on the location-based service or offer that you use and your position within our network, we may use the Cell ID and/or location data generated by the Global Positioning System ('GPS'). GPS data reveals much more precise information about the geographical location of your device. For these purposes we may also use geo-fencing techniques to determine when your device enters a defined geographical area.
  6. How we use your personal information
   1. We use your personal information to provide our services to you, support and improve our services, to provide more personalised and relevant services to you and our subscriber base, and send you communications about the services we provide to you. For these purposes, if you fail to supply us with the necessary personal information, or if the personal information supplied is insufficient or not satisfactory to us, or if you withdraw your consent for us to process your personal information, we may not be able to process your application and/or provide you with our services.
   2. We may also process your personal information to contact you from time to time with news and offers that may be of interest to you, as further explained in the section on How we use your personal information for marketing purposes below.
   3. We also use your personal information to:
    1. Manage your customer relationships with us, manage and fulfil your orders, send you bill statements, tax invoices and such other payment documents related to your transactions with or through us, and collect payment for our services.
    2. Communicate with you about the services that we provide to you, send you notices about purchases and about errors in the service, and to respond to your queries and feedback.
    3. Adjust the service according to your age, including to implement parental controls.
    4. Provide you with an overview of the services and the parts of a service that you have been or are currently using, tell you about changes to our service and our Terms of Service, remind you about the benefits you enjoy as part of our service and advise you about how to use our service to ensure you get the best value out of it.
    5. Make our services and communications more relevant to you, including by creating customer profiles, offering you personalised content and making recommendations that are relevant to you.
    6. Monitor and record our communications with you and use that information for training purposes, quality assurance, record details about the products and services you order from us or discuss with you your orders or the services you receive.
    7. Administer our services for internal operations, including troubleshooting, network management and network optimisation, so that we can provide you and our other customers with a better customer experience.
    8. Ensure that content from our website is presented in the most effective manner for you and your devices so that you are able to make the most out of the services that you have subscribed to.
    9. Promote products, services, or special offers by us or our selected third parties, where we think such products, services, or special offers may be of interest to you, and provide tailored or targeted advertising in respect of such products, services, or special offers.
    10. Measure and understand the effectiveness of advertising we serve to you and others, and to deliver relevant advertising to you.
    11. Make suggestions and recommendations to you and other users of our services about products or services that may interest you or them.
    12. Protect and keep our service and network secure and ensure security for you and our staff.
    13. Investigate, prevent or take action regarding illegal activities and violations of our Terms of Service and/or applicable law, including maintaining a database of such illegal activities or violations.
    14. Meet our legal and regulatory obligations.
    15. Create aggregated statistics about our sales, services, customers, network traffic and location patterns, which we may provide to third parties. Such aggregated statistics do not include information that can personally identify you through the use of means that are likely reasonably to be used either by us or by any other person.
    16. Research, monitor and analyse customer use of our network and services on an anonymous or personalised basis, in order to identify general trends, conduct market research or surveys, internal marketing analysis, customer segmentation, and improve our understanding of our customers' patterns, behaviours and choices, so that we can better understand you and tailor our products and services to you and partner with third parties to develop new products and services, and personalise the products and services we offer to you.
    17. Carry out a credit check in order to assess your application for a contract for telecommunications services.
    18. Send you public service announcements either on our own behalf or on behalf of the statutory and/or regulatory bodies.
    19. Fulfil any other related or incidental purpose in order to operate, maintain and better manage our services to you as well as our business relationship with you.
   4. In many cases we aggregate and/or anonymise your personal information to an extent that it no longer identifies you. We process such aggregated and/or anonymised data for various purposes, including for research purposes and to help us understand our customers and how they use our services so that we can improve our services to provide a better customer experience or create new services.
  7. How we share and disclose your personal information
   1. We may share your personal information with the Telenor Group for them to process it for the purposes listed in the section on How we use your personal information above. In processing this personal information on our behalf, they will always process it in accordance with this privacy notice and applicable law.
   2. We use partners and service providers for a variety of business purposes such as to help us offer, provide, bill, repair, and improve our services and/or such other third party services that you use. In such cases it may be necessary to disclose your personal information to third parties for these purposes. We will typically share your personal information with third parties when:
    1. It is necessary to involve a third party partner, agent or other service provider (including other telecommunications service providers, for example when you choose to roam on local or foreign networks) to facilitate or extend our services so that we can provide a better service to you.
    2. We engage service providers or other data processors that process your personal information on our behalf and on our instructions. In such cases, we will take steps to ensure that your personal information remains protected and that the third parties with which we share it will process it in accordance with our instructions and will not use it for their own purposes.
    3. We share information with third parties that provide services (such as social networks or VoIP services) that you have chosen to link with our services, to the extent that such sharing is necessary to enable you to use these services.
    4. You request that we share your personal information with a third party in accordance with our privacy notice.
    5. You have given us your consent to share your personal information.
    6. We are required or allowed by law to disclose your personal information, for example in order to protect you, us or someone else from harm or damage, or we are required by a warrant, court order or other legal or regulatory requirement to disclose your personal information to law enforcement agencies, courts or other public authorities.
    7. If we decide to sell, buy, merge or otherwise re-organise our business, we may share your personal information with prospective or actual purchasers, sellers or partners and their advisers.
   3. When we share your personal information we will take steps to ensure that the recipient will protect your privacy, keep your personal information secure and process it in accordance with applicable law. Such measures may include entering into appropriate contracts with third parties, which set out sufficient guarantees in respect of the technical and organisational security measures governing the processing of your personal information, and ensuring that the third parties take reasonable steps to comply with those measures.
   4. We will not sell the personal information that we process about you to third parties without your consent.
  8. How we use your personal information for marketing purposes
   1. We would like to increase the value you get from being a Digi customer and provide you with more relevant information about our products and services as well as those products and services of our selected third parties. Except where you opt-out of receiving marketing communications from us and/or our selected third parties (as provided at 8.2), we and our selected third parties may use your personal information to send you marketing communications about products and services based on your preferences and interests.
   2. You have ultimate control over how we use your personal information for marketing purposes If you do not intend to receive or continue receiving marketing communications from us and/or our selected third parties, you can opt out of marketing from Digi, by notice at any time, by contacting the Call Center at 016-221 1800.
   3. Please note that if you opt out, we will stop sending you marketing communications, but we will continue sending you communications that relate to the services we provide to you.
  9. How we use cookies and similar technologies
   1. We collect information automatically through the use of cookies, web beacons (also called clear gifs or pixel tags), digital analytics network tools, and other similar technologies.

   2. Cookies
   3. A cookie is a text file containing small amounts of information that a website can send to your browser, which may then be stored on your computer as an anonymous tag that identifies your computer but not you.
   4. Our websites use cookies to improve your user experience when you visit our websites and to collect information about your user patterns and interests so that we can display to you online ads that are relevant to your interests when you return to the website. You can set your browser to notify you before you receive a cookie, giving you the chance to decide whether to accept it. You can also set your browser to turn off cookies; however, if you do this, some of our websites may not work properly. We also use cookies and similar technologies for analytics and advertising purposes.
   5. For most types of cookies, including those we use for advertising purposes, you have the right to tell us that you do not want us to use them when you visit our websites. If you opt out of cookies that we use for advertising purposes, we will stop using cookies, but please note that this does not mean that you will not see ads when you visit our websites, it only means that the ads that you will see will not be tailored to your interests.
   6. For more information about our use of cookies and how you can opt out, please read our Cookies Notice. If you want to know more about cookies, check out www.aboutcookies.org.

   7. Pixel Tags
   8. A pixel tag, also known as a clear gif or web beacon, is an invisible tag which we may place on certain pages of our website. When you access these pages, pixel tags generate a generic notice of that visit. Usually, they work in conjunction with cookies and record when a computer visits a page. If you turn off cookies the pixel tag will simply detect an anonymous website visit.
   9. A ‘smart pixel’ is a tiny graphics file containing a unique identifier that is embedded within an e-mail. We may use smart pixels in our email campaigns or newsletters. They allow us to track whether the e-mail was opened successfully and to record certain information about the activities of the recipient(s). Users who have set their e-mail client software to refuse automatic downloads of images within the e-mails they receive will not be served our smart pixel unless they actively choose to download the images within the e-mail (and many e-mail clients are set by default to refuse automatic image downloads).

   10. Digital Analytics Network Tools
   11. We may use digital analytics network tools to process and analyse common attributes associated with your use of our websites, products and/or services. We may generate or maintain our own customer profiles using internal data sources including personal information which you provide to us, or personal information obtained from third parties associated with or in collaboration with us. We may use this information for various reasons, including to provide you with better network support services, customer support services, and also to present targeted or tailored marketing campaigns or content to you.
  10. How long we keep your personal information for
   1. We will not keep your personal information for longer than is necessary for the purposes for which we collect and process it, except when we are required by law to keep it for longer than that or have valid grounds for doing so.
  11. How we protect your personal information
   1. Our appointed privacy officer's job is to ensure that the processing of your personal information will always comply with this privacy notice and applicable laws.
   2. We have put in place appropriate technical and organisational security measures to protect your personal information from unauthorised access, collection, use, disclosure, copying, modification or disposal. Our specialist security teams review these security measures regularly, to ensure that we are in compliance with the applicable laws (including any security standards or guidelines as may be issued by the Personal Data Protection Commissioner from time to time).
   3. When we use service providers or other data processors to process personal information on our behalf, we require them to follow our instructions and apply appropriate technical and organisational security measures to protect the personal information they process on our behalf, which may include the following:
    1. Obtaining the data processor's undertaking that neither itself nor its employees shall disclose personal information to any third party without our authorisation.
    2. Obtaining the data processor's undertaking to deploy technical and organisational security measures, as agreed by us, as well as the obligation to inform us should any of the measures be breached.
    3. Obtaining the data processor's undertaking to otherwise conduct itself in such a manner so as to not cause any breach of the applicable laws.
    4. Requiring the data processor to return all personal information upon expiry or termination of agreement.
    5. Conducting an audit of the technical and organisational measures employed by the data processor, where necessary.
   4. When you log into your account to use our services with your phone number or username and password, all data is using cryptographic protocols designed to provide communications security such as Transport Layer Security (TLS) and Secure Socket Layer (SSL) encryption. We employ such cryptographic protocols on all pages on our websites where we collect personal information. To make purchases from these web pages, you must use an TLS or SSL-enabled browser such as Internet Explorer, Safari, Firefox, or Chrome. This ensures that your personal information remains confidential and is protected while it is transmitted over the Internet.
   5. If you have a user name and password to access our services, you are responsible for keeping them secure and confidential. Where you have logged in to your account and have been inactive for some time, to keep your details secure and to protect your account from unauthorised access, we will automatically log you out of the account.
  12. Data exports
   1. The Internet is a truly global environment. We use various local and international partners and service providers to provide certain services such as our digital service and the technical infrastructure (such as the servers) which may be located outside Malaysia.
   2. This means that we may transfer your personal information to countries outside Malaysia for the processing of Personal Data. Such countries may not provide the same level of protection as Malaysia, so when we process personal information internationally, we take appropriate steps to ensure that your personal information is adequately protected. Typically, such steps include carrying out data security reviews of any recipients and putting in place contracts with such recipients, which require the recipients to ensure that personal information in that country will not be processed in a manner which, if that country is Malaysia, would be in contravention of the applicable data protection laws in Malaysia.
  13. Your rights
   1. You have certain rights in relation to the personal information that we hold about you. We have in place measures and processes to enable you to exercise your rights and ensure that we can fulfil your requests concerning the personal information that we hold about you.

    We will enable you to access the personal information that we hold about you as required by the applicable laws. If you wish to access the personal information that we hold about you by obtaining a copy, please contact our Call Center at 016-221 1800 or write in to Privacy at Customer Service, Digi Telecommunications Sdn Bhd, Lot 10, Jalan Delima 1/1,Subang Hi-Tech Industrial Park,40000 Subang Jaya, Selangor.
   2. Before we are able to respond to your request, we may ask you to prove your identity and to provide further details about your request. We will respond to your request within an appropriate timeframe and, in any event, within any timescales and subject to payment of any fees prescribed by applicable law.
   3. In addition, you can also access most of the personal information that you provide to us via your online account at any time, to obtain a copy and to correct, amend, or delete information that is inaccurate. You can also close your account altogether.
   4. We will do our best to ensure that the personal information we hold about you is correct, complete and accurate. However, it is your responsibility to ensure that you provide us true, accurate and complete information, and that you keep information on your online account up to date.
  14. Information about children
   1. As a general rule, our services are not aimed at children under the age of 18, and generally we do not intentionally collect personal information about them. If we become aware that we have collected information about children under the age of 18 which we should not have been collecting, we will take steps to delete the information as soon as possible, except where we are required by law to keep it.
   2. However, some services may be designed for use by children under the age of 18. We will let you know in these services and the applicable Terms of Service exactly how we are protecting the relevant data and will make sure each of these services complies with our guiding principles.
  15. Links to other websites and services
   1. Our websites may contain links to third party websites, and some of our digital services provide you with access to third party services (such as social networks or VoIP services).
   2. We have no control over how third party websites and services process your personal information. We do not review third party websites and services, and we are not responsible for such third party websites and services or their privacy practices. Please read the privacy policies of any third party websites or services that you access from our websites or services.
  16. Changes to this privacy notice
   1. This privacy notice was last updated on 8 August 2016. We may update this privacy notice from time to time, in which case we will post a prominent announcement on our website home page for 30 days. By continuing to use our services after that period you confirm your continuing acceptance of this privacy notice.
   2. Where we think it is appropriate, and in any event where we make material changes to our privacy notice, we will also email you or text you to inform you that our privacy notice has been updated.
   3. If we make material changes to the privacy notice and you do not wish to accept them, you will have 30 days in which you may terminate the service subject always that all outstanding payment due and payable shall be settled in accordance with the Subscribers Terms and Conditions and/or such other terms and conditions that may be imposed by Digi on you from time to time for the provision of service. If you do not terminate the service within 30 days from the date of such material change as mentioned in Clause 16.1 above, by continuing to use our services you confirm your continuing acceptance of this privacy notice.
  17. Questions about this privacy notice
   1. If you have a question, concern or complaint about this privacy notice or our handling of your information, you can contact the Call Center at 016-221 1800 or write in to Privacy at Customer Service, Digi Telecommunications Sdn Bhd, Lot 10, Jalan Delima 1/1,Subang Hi-Tech Industrial Park, 40000 Subang Jaya, Selangor.
  Cookie Notice
  Type of cookie Name of cookie Who serves it What it does How to block it
  Strictly Necessary Cookies. These cookies are necessary to provide you with services available through this website and to use some of its features, such as access to secure areas. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets and secure customer account pages, would not be possible. Not Applicable Not Applicable Stores information on your preference to enable us to provide relevant services upon your subsequent visit. Not applicable.
  These cookies are strictly necessary for the functionality of the website. No opt out is available.
  Functionality cookies record information about choices you’ve made and allow us to tailor the website to you. These cookies mean that when you continue to use or come back to the services, we can provide you with our services as you have asked for them to be provided. For example, these cookies allow us to:
  • Save your location preference if you have set your location on the homepage;
  • Remember settings you have applied, such as layout, text size, preferences, and colours; and
  • Show you when you are logged in.

  LoginMsisdn

  dsoUser

  loginEmail

  loginUserId

  Digi Stores information on your preference to enable us to provide relevant services upon your subsequent visit. Not applicable.
  These cookies are strictly necessary for the functionality of the website. No opt out is available.
  Analytics Cookies. These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how the website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize the website for you. This information will also be used for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and other analyses relating to website activity and internet usage. Google Analytics / Google Tag Manager Google Measure users’ interaction with website content. You may disable any of these cookies by opting out.
  Web analytics tracking will be unavailable.
  Advertising Cookies. These cookies are used to make advertising messages more relevant to you. They perform functions like preventing the same ad from continuously reappearing, ensuring that ads are properly displayed, and in some cases selecting advertisements that are based on your interests.

  Facebook Conversion and Remarketing Tracking

  Google Adwords Conversion and Remarketing Tracking

  Comscore Scorecard

  Facebook

  Google

  Comscore

  Tracks website visits, advertising impressions, email, sales conversions and other types of activity on the web. You may disable any of these cookies by opting out from the advertisements in your Google and Facebook setting.
  If you opt out of these cookies, you will still see advertisements on our website, but these advertisements will not be tailored to your interests.
 • Terms of Service
  Terms of Service

  This Terms of Service (“Terms of Service”), together with the Privacy Policy available at http://ijual.my (“Privacy Policy”), and such additional terms which specifically apply to some of the services and features as presented on the ijual.my (“iJual”) shall all set forth the entire terms and conditions applicable to the Vendor in connection with:

  1. The use of the ijual.my and/or any other services, applications and features offered by ijual.my

  This Terms of Service constitute a binding and enforceable legal contract between Digi and its affiliated companies and subsidiaries worldwide and you - so please read them carefully.

  You may visit and/or use the Services only if you fully agree to this Terms of Service and by using and/or registering to any of the Services, you signify and affirm your informed consent to these Terms of Service and any other Digi Terms applicable to your use of any Services. If you do not read, fully understand and agree to this Terms of Service, you must immediately leave the IJual and avoid or discontinue all use of the Services.

  1. Definition
   • "Agreement” means this Agreement and the Vendor’s application.
   • “Fees” means the charges, fees and prices payable to iJual under this Agreement for the Service at the agreed rate.
   • “Vendor” means iJual’s registered customers which are registered with ijual.my to use the Service.
   • “Products” means the items that Vendors list and sell to their customers.
   • “Staff” means the authorized person(s) that the Vendor allows to use the Services and access the Vendor Dashboard.
   • "Services" means the use of the ijual.my and/or any other services, applications and features offered by ijual.my with respect thereto.
   • "User" means the customers of the Vendor who purchase Products from the Vendor.
   • "Vendor" means an individual or business that uses the Services provided by ijual.my.
   • "Vendor Dashboard" means the internal administrative page available at http://ijual.my.
  2. Vendor Account
   In order to access and use certain sections and features of the Services, the Vendor must first register and create an account with ijual.my (“Vendor Account”) and the use of the Services. The Vendor is able to allow access to Staff and also suspend the access if required. The Vendor must provide accurate and complete information when registering the Vendor Account and using the Services. The Vendor shall be solely and fully responsible for all activities that occur under the Vendor Account (including for any representations, warranties and undertakings made therein). The Vendor must immediately notify Digi of any unauthorized uses of the application, Vendor account or any other breaches of security. Digi will not be liable for any acts or omissions by the Vendor, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions. The Vendor also declare that the Vendor will not use the service for illegal or unauthorized purposes, including but not limited to local and international copyright and privacy laws.
  3. Billplz Account
   In order to use certain Services, the Vendor is required to have a Billplz (https://www.billplz.com/) account, which is part of the Vendor’s registration process for the Vendor Account. This is required for receiving payments for Products for the Vendor. The use of Billplz is subjected to certain transaction fees highlighted on our ijual.my. The Vendor agree that the a percentage or fixed fee will be paid to Billplz for the use of their services and this is highlighted on ijual.my.
  4. Fee
   Upon the use of the Services, the Vendor shall be subject to certain transaction fees (“Fees”) as published on the Vendor’s Dashboard. Digi reserves the right to change its Fees at any time, upon notice to the Vendor if such change may affect the Vendor’s existing use of the Service. All Fees shall be deemed to be in Ringgit Malaysia, except as specifically stated otherwise. To the extent permitted by law (and unless specified otherwise by Digi in writing), all Fees are exclusive of all taxes, levies or duties imposed by taxing authorities (“Taxes”), and the Vendor shall be responsible for payment of all applicable Taxes relating to the Vendor use of the Services, or to any payments or purchases made by the Vendor. If Digi is obligated to collect or pay Taxes for the Fees payable by the Vendor, and whether or not such Taxes were added and collected from the Vendor for previous transactions, such Taxes may be added to the payment of any outstanding Fees and will be reflected in the invoice for such transaction. As part of registering or submitting information to receive the Services, the Vendor also authorize Digi (either directly or through its affiliates, subsidiaries or other third parties) to request and collect payment (or otherwise charge, refund or take any other billing actions) from Digi payment provider or the Vendor designated banking account, and to make any inquiries Digi or its affiliates may consider necessary to validate the Vendor designated payment account or financial information, in order to ensure prompt payment, including for the purpose of receiving updated payment details from the Vendor payment, credit card or banking account provider. Digi and/or its affiliated companies will issue an invoice or credit memo for any payment of Fees to the Vendor (“Invoice”). Each Invoice will be issued in electronic form and will be made available to the Vendor via the Vendor Account and/or by e-mail. For the purpose of issuing the Invoice, the Vendor may be required to furnish certain Personal Information (as such term is defined in the Privacy Policy) in order to comply with local laws.
  5. Features and Services
   iJual’s features (excluding payment gateway services and postings to external links) are listed on http://ijual.my/. The link provided by the Vendor includes content posted and hosted by the Vendor. The Vendor agree that iJual does not guarantee and is not responsible or liable for (a) the content posted by the Vendor or other third parties through the Buy button feature, including but not limited to the Product Listing or any other content, iJuals, materials, products or services of the Vendor or other third parties. The Vendor is responsible to fulfill and ship Products. The risk of loss for Products is solely between the User and Merchant. iJual is not responsible and liable for destruction or damage to the Products during delivery or otherwise.
  6. Third Party Links
   Within the Vendor Dashboard, the Vendor is able to share Products on to Third Party Sites. The use of the Service is at your sole risk. Such Third Party Services are made available only as a convenience; hence any access of use of these Third Party Services is solely between the Vendor and the applicable third party service provider (“Third Party Provider”). Any use of Third Party Services is entirely at the Vendor’s own risk and discretion, it is the Vendor’s responsibility to read through the individual terms and conditions and/or privacy policies applicable to such Third Party Services before using them.
  7. Data Protection Obligations
   Digi is required to comply with the provisions of the Malaysia Personal Data Protection Act 2010 and Digi stands by its privacy statements ("Privacy Policy") when dealing with the personal information. Digi Privacy Statement is made available at http://ijual.my/pages/privacypolicy. The Vendor agrees and accepts that the Privacy Statement forms an integral part of the terms and conditions of the use of the Services. For the purposes of this clause, unless otherwise defined herein and except where the context otherwise provides, all capitalised words and expressions defined in the Privacy Statement shall have the same meanings when used or referenced to herein. The Vendor agrees and accepts that by registering and/or continuing to use the Services, the Vendor authorises and consents to the Vendor's personal information being processed by and where required, disclosed to classes of third parties as identified by Digi for the purposes of Digi providing the Services to you. For the avoidance of doubt, the Vendor also hereby also explicitly consents to Digi processing any sensitive personal data relevant for such purposes. The Vendor further agrees and accepts that it is a condition of Digi providing the Services to the Vendor that;
   1. The Vendor provide Digi with the accurate and complete personal information and/or any relevant person (including their consents) for purposes of using of the Services.
   2. The Vendor shall update Digi as and when such Personal Information provided earlier to Digi becomes incorrect or out of date by contacting Digi via email at [email protected]
   3. Where the Vendor have provided Digi with any personal information of any third party including but not limited to the User for the purposes of the Services, the Vendor:
    1. undertake and warrant to Digi , that the Vendor is in possession of all necessary consents and shall continue to maintain such consents as may be required for the processing and transfer of such personal information by Digi; and
    2. agree that it shall be the Vendor's responsibility to advise Digi in writing should there be any relevant change in the information including personal data supplied to Digi which requires action on the part of Digi.
    3. The Vendor accepts that Digi may be required to revise and/or modify the Privacy Statement and/or Digi 's privacy policy or notice from time to time. In the event of such revision and/or modification, Digi will communicate such revision and/or modification at Digi's iJual. In this regard, the Vendor agrees that by continuing to use the Services after such notification, that the Vendor agrees to be bound by, accepts and/or consents to such revision and/or modification.
  8. Intellectual Property Rights
   The Vendor Intellectual Property. As between Digi and the Vendor, the Vendor shall own all intellectual property pertaining to the Vendor content, including to any designs, images, animations, videos, audio files, fonts, logos, illustrations, compositions, artworks, interfaces, text, literary works and any other materials created by the Vendor. The Vendor hereby grant Digi a royalty-free, perpetual, irrevocable, non-exclusive, transferable and sub-licensable right and license to use the Vendor content (in whole or in part) worldwide in order to provide the Vendor with the Services. Digi ’s Intellectual Property All rights, title and interest in and to the Services, including any and all copyrightable materials or any other content thereof which is or may be subject to any intellectual property rights under any applicable law (including any artwork, graphics, images, iJual templates and widgets, literary work, source and object code, computer code (including html), applications, audio, music, video and other media, designs, animations, interfaces, the “look and feel” of the Services, methods, products, algorithms, data, interactive features and objects, advertising and acquisition tools and methods, inventions, trade secrets, logos, domains, customized URLs, trademarks, service marks, trade names and other proprietary identifiers, whether or not registered and/or capable of being registered (collectively, “Intellectual Property”), and any derivations thereof, are owned by and/or licensed to Digi . Subject to the Vendor full compliance with this Terms of Service and timely payment of all applicable Fees, Digi hereby grants the Vendor, upon creating the Vendor Account and for as long as Digi wishes to provide the Vendor with the Services, a non-exclusive, non-transferable, non-sub licensable, fully revocable, limited license to use the Services. This Terms of Service do not convey any right or interest in or to Digi ’s Intellectual Property (or any part thereof), except only for the limited license expressly granted above. Nothing in this Terms of Service constitutes an assignment or waiver of Digi ’s Intellectual Property rights under any law.
  9. Responsibility of iJual Visitors
   Digi has not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, posted to the iJual, and cannot therefore be responsible for that material’s content, use or effects. By operating the iJual, Digi does not represent or imply that it endorses the material there posted, or that it believes such material to be accurate, useful or non-harmful. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. The IJual may contain content that is offensive, indecent, or otherwise objectionable, as well as content containing technical inaccuracies, typographical mistakes, and other errors. The iJual may also contain material that violates the privacy or publicity rights, or infringes the intellectual property and other proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated. Digi disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by visitors of the IJual, or from any downloading by those visitors of content there posted.
  10. Content Posted on Other iJuals
   We have not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, made available through the iJuals and webpages to which ijual.my links, and that link to ijual.my. Digi does not have any control over those non-iJual webpages, and is not responsible for their contents or their use. By linking to a non-iJual webpage, Digi does not represent or imply that it endorses such iJual or webpage. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. Digi disclaims any responsibility for any harm resulting from your use of non-iJual iJuals and webpages.
  11. Attribution
   Digi reserves the right to display attribution links and text such as ‘powered by iJual’ in your any part of your listings.
  12. Changes
   We are constantly updating our services, and that means sometimes we have to change the legal terms under which our services are offered. If we make changes that are material, we will let you know by posting on our iJual, or by sending you an email and / or other communication before the changes take effect. The notice will designate a reasonable period of time after which the new Terms will take effect. If you disagree with our changes, then you should stop using ijual.my within the designated notice period. Your continued use of ijual.my will be subject to the new Terms. However, any dispute that arose before the changes shall be governed by the Terms (including the binding individual arbitration clause) that were in place when the dispute arose.
  13. Termination and Cancellation
   Cancellation by the Vendor. The Vendor may discontinue to use and request to cancel the Vendor Account and/or any ijual.my Services at any time, in accordance with the instructions available on the Services. The effective date and time for such cancellation shall be the date and time on which the Vendor have completed the cancellation process on the Services, and the effective date for cancellation of Services shall be at the end of such Services’ subscription period. Termination by Digi. Failure to comply with any of this Terms of Service and/or to pay any due Fee shall entitle Digi to suspend (until full payment is made) or cancel the Vendor Account.
  14. Disclaimer of Warranties
   The iJual is provided “as is”. Digi and its suppliers and licensors hereby disclaim all warranties of any kind, express or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Neither Digi nor its suppliers and licensors, makes any warranty that the iJual will be error free or that access thereto will be continuous or uninterrupted, or that any defects will be corrected, or that your use of the IJual, services and / or Content will provide specific results. You understand that you download from, or otherwise obtain content or services through, the IJual at your own discretion and risk.
  15. Change or Termination of Operation
   At any time, Digi reserve the right, without notice, to do any of the following:
   1. modify, suspend or terminate the operation of or access to the iJual, Services and/or Content or any portion thereof, for any reason;
   2. modify or change the iJual, Services and/or Content or any portion thereof, and any applicable policies or terms related thereto; and
   3. interrupt the operation of the IJual, Services and/or Content or any portion thereof, as necessary to perform routine or non-routine maintenance, error correction, or other changes.
  16. Limitation of Liability
   In no event will Digi, or its suppliers or licensors, be liable with respect to any subject matter of this agreement under any contract, negligence, strict liability or other legal or equitable theory for:
   1. any special, incidental or consequential damages;
   2. the cost of procurement for substitute products or services;
   3. for interruption of use or loss or corruption of data; or
   4. for any amounts that exceed the fees paid by you to Digi under this agreement during the twelve (12) month period prior to the cause of action. Digi shall have no liability for any failure or delay due to matters beyond their reasonable control. The foregoing shall not apply to the extent prohibited by applicable law.
  17. General Representation and Warranty
   You represent and warrant that
   1. your use of the iJual will be in strict accordance with the Digi’s Privacy Policy, with this Agreement and with all applicable laws and regulations (including without limitation any local laws or regulations in your country, state, city, or other governmental area, regarding online conduct and acceptable content, and including all applicable laws regarding the transmission of technical data exported from Malaysia or the country in which you reside) and
   2. your use of the IJual will not infringe or misappropriate the intellectual property rights of any third party.
  18. Indemnification
   You agree to indemnify and hold harmless Digi, its contractors, and its licensors, and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and expenses, including attorneys’ fees, arising out of your use of the IJual, including but not limited to your violation of this Agreement.
  19. Translation
   These Terms of Service were originally written in English. We may translate these Terms into other languages. In the event of a conflict between a translated version of these Terms of Service and the English version, the English version will control.